O spoločnosti GM System

Spoločnosť GM System je integrátorom priemyselných a kolaboratívnych robotov rôznych značiek. Aplikáciu a nasadenie správneho robota posudzujeme osobne po konzultáciách a obhliadkach u zákazníka. Dodávame komplexné riešenie od návrhu až po realizáciu a finálnu integráciu. Vždy dbáme hlavne na bezpečnosť pracovníkov a bezproblémový chod linky, prípadne zariadenia. Okrem toho sa zoberáme výrobou jednoúčelových strojov a zariadení s výhradným partnerom, spoločnosťou ReTin. 

Spoločnosť GM System je tiež dodávateľom CAD a CAM systémov od spoločnosti Siemens PLM ako Solid Edge a NX. V tejto oblasti ponúkame široroké portfólio služieb, ako napríklad programovanie CNC strojov, či školenia.

Viac informácií nájdete na stránke www.gmsystem.sk prípadne na telefónnom čísle 0919293512.