Úvod

Roboticon 2020 je nultý ročník konferencie o robotike, automatizácii a trendoch v trieskovom obrábaní, organizovaný spoločnosťou GM System, v spolupráci so spoločnosťou Retin. Partnermi konferencie, sú spoločnosti ako Fanuc, Kuka, Emuge Franken, MTS (Universal Robots), Qintec, Siemens PLM, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne , Apex Dinamic Slovakia. Konferencia sa bude konať 10. februára 2020 v sídle spoločnosti GM System v Trenčíne.

Ak máte záujem o účasť na konferencii, registrovať sa môžete v časti "Registrácia". Urobte tak čo najskôr, nakoľko je počet účastníkov obmedzený.

Program konferencie je momentálne rozdelený do tematických okruhov v časti "Program". Konkrétne časy prezentácií obdržia záujemcovia týždeň pred konaním konferencie a bude tiež zverejnený na webovej stránke konferencie v rovnakom čase.